REEPERBAHN

ST. PAULI

Hamburgs historia

Hamburg year 1900

Hamburgs historia börjar på 800-talet då borgen Hammaburg byggdes vid Elbe, och runt den växte staden fram. Här anlades tidigt ett biskopssäte från vilket bl.a. Ansgar skickades ut på en tidig mission till Birka. Hansan ledde till ett stort uppsving för staden, som snart kom att dominera organisationen över rivalen Lübeck. Danmark som kontrollerade Schleswig och Holstein, försökte flera gånger erövra Hamburg utan att lyckas. Sverige strävade också mot att inkorprera staden i sitt eget välde på 1600-talet. Även den tyske kejsaren misslyckades att ta över staden, så Hamburg kunde behålla sin oberoende ställning som fri riksstad (Freie Reichsstadt) ända fram till 1871 då Bismarck enade Tyskland.

Under 1800-talet intog även Hamburg en tätposition som hamnstad i Preussen och här startades många handelsföretag som fraktade varor till och från alla delar av världen. Ett av dessa var O'Swald & Co som 1847 etablerade handelsrutter med Zanzibar, Lagos och Palma. Huvudkontoret kom senare att förläggas till Zanzibar. Särskilt lönsam var den s.k. "Kaurischneckenhandel" där man köpte och sålde varor med snäckskal som valuta. Nä man sedan kom tillbaka till Europa med varor kunde man tjäna pengar som hade värde i vår del av världen.

Altona

Hamburg och Altona år 1800

Under medeltiden grundade danskarna staden Altona nordväst om Hamburg. Altona blev snart Danmarks näst största stad och enda Nordsjöhamn. Staden grundades som en motvikt till Hamburg, och tanken var att konkurrera ut Hamburg som var ett självständigt furstendöme. 1844 byggdes järnvägslinjen Altona-Kiel som då gick genom Danskt territorium. 1864 förlorade Danmark Altona och blev därmed utan hamn i Nordsjön, vilket ledde till att staden Esbjerg grundades. 1937 inkorporerades Altona i Hamburg och idag har stadsdelen 248000 invånare.

St. Pauli

Gata i St. Pauli i Hamburg

Området där St. Pauli ligger började bebyggas redan när det närbelägna Altona var en dansk stad. St. Pauli låg då mittemellan Hamburg och Altona men området tillhörde Hamburg, som från början hade planerat att anlägga en kulle där. Den skulle fungera som försvar mot ett eventuellt danskt anfall mot staden. Området fick därför namnet Hamburger Berg och bebyggdes till en början enbart med bostadshus. I slutet av 1600-talet fick människor officiellt bosätta sig i Hamburger Berg och då flyttades också mycket av de störande och smutsiga verksamheterna ut från staden och slog sig ned i detta område.

Modell av ett gammalt repslageri

Många repmakare flyttade dit eftersom deras verksamhet krävde stora lokaler, något som var svårt att få tillgång till i Hamburg (innanför stadsmuren). Därav fick Reeperbahn sitt namn, Reeper betyder repmakare på lågtyska. Allt eftersom fler och fler bosatte sig i Hamburger Berg flyttade även sjukhus och fler arbetsplatser dit. Senare byttes namnet Hamburger Berg ut mot St. Pauli efter kyrkan som byggts där.

MER LÄSVÄRT PÅ SAJTEN

Har inte denna text gett dig svar på det du undrar över? Då är du välkommen att ställa din fråga på avdelningen för frågor, kommentarer och tips.

Resvägar till Hamburg

Restauranger i St Pauli, Hamburg